NWA 1951

Type : Mesosiderite Type C
Location : Morocco
Year : 2003
Mass : 17 kg
Pairing : NWA1827; NWA1879
Meteoritical Bulletin Number : MB88

NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : NWA1951-01
Weight : 35.5g
Price : SOLD
Id : NWA1951-02
Weight : 91.5g
Price : 915 EUR
Id : NWA1951-03
Weight : 57.3g
Price : 573 EUR
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : NWA1951-04
Weight : 38.2g
Price : 382 EUR
Id : NWA1951-05
Weight : 43.3g
Price : 433 EUR
Id : NWA1951-06
Weight : 9.4g
Price : 94 EUR
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : NWA1951-07
Weight : 20.45g
Price : SOLD
Id : NWA1951-08
Weight : 5.52g
Price : 55.20 EUR
Id : NWA1951-09
Weight : 6.45g
Price : 64.50 EUR
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-01
Weight : 28.9g
Size : 58x43x3.5 mm
Price : 289 EUR
Side 2
Id : s1951-02
Weight : 36.7g
Size : 79x50x4 mm
Price : 367 EUR
Side 2
Id : s1951-03
Weight : 50.9g
Size : 87x47x4.5 mm
Price : 509 EUR
Side 2
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-04
Weight : 42.8g
Size : 86x46x4 mm
Price : 428 EUR
Side 2
Id : s1951-05
Weight : 38.2g
Size : 87x51x3 mm
Price : 382 EUR
Side 2
Id : s1951-06
Weight : 19.6g
Size : 84x38x3 mm
Price : 196 EUR
Side 2
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-07
Weight : 30.3g
Size : 53x44x5 mm
Price : 303 EUR
Side 2
Id : s1951-08
Weight : 34.5g
Size : 50x45x5 mm
Price : 345 EUR
Side 2
Id : s1951-09
Weight : 20.8g
Size : 45x43x3 mm
Price : 208 EUR
Side 2
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-10
Weight : 27g
Size : 58x46x3 mm
Price : 270 EUR
Side 2
Id : s1951-11
Weight : 30.4g
Size : 60x44x4 mm
Price : 304 EUR
Side 2
Id : s1951-12
Weight : 28.4g
Size : 59x43x4 mm
Price : 284 EUR
Side 2
NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-13
Weight : 23.4g
Size : 83x45x2.5 mm
Price : 234 EUR
Side 2
Id : s1951-14
Weight : 42g
Size : 90x48x3 mm
Price : 420 EUR
Side 2
Id : s1951-15
Weight : 25.6g
Size : 80x42x3 mm
Price : 256 EUR
Side 2
NWA 1951 Mesosiderite meteorite
Id : s1951-16
Weight : 19.4g
Size : 70x35x3 mm
Price : HOLD
Side 2